Inschrijven

Gebruik onderstaand formulier om je als lid aan te melden. Graag alle velden invullen.

Inschrijfformulier voor nieuwe leden
Geslacht
Graag invullen voor jeugd jonger dan 18 jaar
Graag invullen voor jeugd jonger dan 18 jaar
Geeft zich hierbij op als:
* Junioren zijn leden die bij aanvang van het kalenderjaar de leeftijd van 19 jaar nog niet hebben bereikt. De contributie kan alleen via een automatische afschrijving worden betaald. Daarvoor dient u onderstaande machtiging in te vullen.

Incassomachtiging

Bij deze machtig ik de penningmeester van TRI4you om eenmalig het inschrijfgeld van het hieronder genoemde bank- of girorekening af te schrijven wegens deelname aan de zwemclinic.
Wanneer een incasso onterecht is afgeschreven, kunt u uw bank binnen 30 dagen opdracht geven dit bedrag weer terug te storten.

Privacyverklaring

De ingevulde (persoons)gegevens worden gebruikt conform de privacyverklaring van TRI4you. Deze kunt u terugvinden op onze website: www.tri4you.nl. Met een toestemmingsverklaring vragen wij u toestemming te geven om uw gegevens te gebruiken voor specifieke doeleinden.

Opzegging lidmaatschap

Het lidmaatschap kan per 1 januari of per 1 juli schriftelijk op per e-mail worden opgezegd bij de ledenadministratie van TRI4you, Taurus 23, 9405 RG Assen of e-mail ledenadministratie@tri4you.nl . Er moet een opzegtermijn van minimaal 1 maand in acht genomen worden. Bij opzeggen per 1 juli wordt de resterende bondscontributie in eenmaal geïncasseerd.