Inschrijven

Gebruik onderstaand formulier om je als lid aan te melden voor Tri4you. Graag alle velden invullen. We nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Inschrijfformulier voor nieuwe leden
Geslacht
Graag invullen voor jeugd jonger dan 18 jaar
Heeft te maken met inschrijving triatlonbond (NTB)
Geeft zich hierbij op als:
* Junioren zijn leden die bij aanvang van het kalenderjaar de leeftijd van 19 jaar nog niet hebben bereikt. De contributie kan alleen via een automatische afschrijving worden betaald. Daarvoor dient u onderstaande machtiging in te vullen.

Incassomachtiging

Bij deze machtig ik de penningmeester van TRI4you om eenmalig het inschrijfgeld én de contributiegelden van het hieronder genoemde bank- of girorekening.
Wanneer een incasso onterecht is afgeschreven, kunt u uw bank binnen 30 dagen opdracht geven dit bedrag weer terug te storten.

Privacyverklaring

De ingevulde (persoons)gegevens worden gebruikt conform de privacyverklaring van TRI4you. Deze kunt u terugvinden op onze website: www.tri4you.nl. Met een toestemmingsverklaring vragen wij u toestemming te geven om uw gegevens te gebruiken voor specifieke doeleinden.

Opzegging lidmaatschap

Het lidmaatschap kan per 1 januari of per 1 juli schriftelijk op per e-mail worden opgezegd bij de ledenadministratie van TRI4you, Taurus 23, 9405 RG Assen of e-mail ledenadministratie@tri4you.nl . Er moet een opzegtermijn van minimaal 1 maand in acht genomen worden. Bij opzeggen per 1 juli wordt de resterende bondscontributie in eenmaal geïncasseerd.