Over Tri4you

Waar gezelligheid en sportiviteit hand in hand gaan

De vereniging TRI4you is opgericht op 1 september 2013. Hierdoor is de kans heel groot dat wij als vereniging behoren tot de allerjongsten in de regio en ook binnen de triathlonsport. Maar bij een jonge vereniging horen ook nieuwe invloeden en ambities. Zo vinden wij gezelligheid en het verenigingsgevoel heel belangrijk.

Je mag er dus vanuit gaan dat wij niet alleen maar trainingen organiseren, nee we gaan iets verder om iedereen met elkaar in contact te houden en alle verschillende niveaus die binnen onze sport mogelijk zijn zo goed mogelijk te ondersteunen.

Onze visie op de triathlonvereniging is dan ook als volgt:

· Multisport kun je ook sámen beleven
· We helpen elkaar naar optimale prestaties
· Bij ons staat kwaliteit, sfeer, gedeelde waarden, sportiviteit én teamgeest voorop
· Wij zijn laagdrempelig en toegankelijk voor elk niveau

Onze statuten staan hier, en het huishoudelijk regelement staat hier.

Sociaal veilig sportklimaat

Bij TRI4you moet iedereen met plezier kunnen sporten in een veilige en gezonde omgeving. Gedrag of taalgebruik dat als ongewenst of intimiderend wordt ervaren, accepteren we niet. Dit heeft immers vaak grote gevolgen voor de betrokken(en), maar ook voor de sfeer en de sportieve prestaties. In de notitie ‘Veilig Sportklimaat TRI4you’ staat beschreven hoe wij met ongewenst gedrag omgaan

Vertrouwenscontactpersoon (VCP)

TRI4you heeft geen eigen VCP, maar de NTB heeft echter twee VPC-ers die ook beschikbaar zijn als aanspreekpunt voor leden van TRI4you. Ouders of leden die zich niet zelf slachtoffer voelen, maar zich ongerust maken over een bepaalde situatie en hierover naar hun idee niet terecht kunnen bij trainer of bestuur, kunnen zich ook wenden tot de vertrouwenscontactpersoon.

De vertrouwenscontactpersonen hebben een geheimhoudingsplicht en gaan altijd vertrouwelijk met jouw informatie om.